Organisatieopstellingen

Logica brengt je van a naar b, maar verbeelding brengt je overal

Organisatieopstellingen

Een organisatie functioneert het beste als zijn medewerkers op de goede plek zitten, in hun kracht zijn en hun potentie benutten. Wanneer medewerkers binnen de organisatie hun talenten kwijt kunnen en daarin gezien worden ontstaat er een vruchtbaar systeem. Belangrijk in een organisatie is ook dat er een is balans tussen geven en nemen, waardoor er blijvende groei ontstaat.

Ben je benieuwd naar welke onzichtbare patronen binnen je organisatie invloed hebben op het functioneren van jou of je medewerkers. Wil je zien en ervaren welke systeemdynamiek maakt dat je je niet krachtig voelt, je niet goed je plek kan innemen, de samenwerking niet goed gaat, of de doelen niet worden gehaald.

Een organisatieopstelling kan je vanuit verassende hoek inzicht geven in hoe je het beste om kunt gaan met je vraagstuk binnen je organisatie. Je krijgt inzicht over je plek binnen de organisatie en vanuit welke positie je optimaal kunt functioneren. De plaats van ieder word erkent, de verhoudingen worden duidelijker en ieder krijgt een plek binnen het systeem waarin zij meer in hun kracht komen.

Thema’s waarbij een organisatieopstelling effectief kan zijn:

Op individueel niveau

 • onzekerheid over positie en ambitie;
 • moeilijke beslissingen/keuzes betreffende de eigen werksituatie;
 • energieverlies op het werk;
 • niet in je kracht komen;
 • niet optimaal kunnen functioneren op je plek;
 • burn-out door te hard werken;

Op organisatieniveau vanuit de functie als adviseur, teamleider, directeur of procesbegeleider

 • communicatie en samenwerking;
 • vragen rondom je positie als adviseur in een organisatie;
 • ingrijpende veranderingen zoals reorganisaties en fusies;
 • onduidelijkheid in leiderschap;
 • conflicten in de organisatie, binnen/tussen een afdeling;
 • verloop of ziekteverzuim;
 • herhalende terugkeer van dezelfde problematiek in de organisatie;
 • verstoorde relationele verhoudingen;
 • helderheid krijgen in doelen, producten, diensten;
 • verborgen krachtenveld in een organisatie.

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Wanneer je een werkvraag inbrengt, plaats je intuïtief representanten voor jezelf en voor andere personen, functies, of onderdelen in de ruimte. Het is een opstelling van je innerlijke beeld.Het is fascinerend om te merken dat bij deze methodiek de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren. Daar heb je geen ervaring voor nodig. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in de organisatie of bij jouw functie voordoen. In mijn rol als begeleider bekijk en voel ik waar in de opstelling de balans is verstoord. Ik ga op zoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het totale systeem. De opstelling, de representanten geven mij aanwijzingen waar iets nodig is, en daarop doe ik een interventie. Het kan zijn dat representanten iets naar elkaar uitspreken, of op een andere plek komen te staan.

Het effect is dat de energie meer gaat stromen en je ziet hoe een mogelijk vruchtbaar organisatiesysteem eruit ziet en hoe je meer in je kracht kan komen. Dus behalve dat het effect op jouw heeft, werkt het ook binnen de rest van het organisatiesysteem door. Nieuwe beelden worden geïntegreerd en dit kan een diepgaand effect hebben op de relaties en interacties binnen de organisatie.

Wanneer je deelneemt aan de workshop krijg je de mogelijkheid om deze methode te ervaren als vraaginbrenger en als representant. Wanneer je in een bepaalde opstelling liever geen representant bent kun je dit aangeven. Een opstelling kunnen we volledig anoniem doen, dan word aan niemand bekend over welke organisatie het gaat. Ook als je je organisatie opstelt en alleen toeschouwer of representant bent, zal je vaak de patronen herkennen die je bij andere deelnemers ziet. Je neemt zodoende inzichten over je eigen werksituatie mee naar huis.

Voorbeelden van organisatieopstellingen die ik begeleid heb

Een adviseur komt met de volgende vraag: Ik heb een nieuw plan gemaakt, wat ingevoerd moet worden. Ik weet dat alle partijen er wel het nut van inzien, maar toch komt er geen geld voor vrij en word er geen prioriteit aan gegeven. Wat moet ik doen om voor elkaar te krijgen dat ik toch draagkracht krijg. We doen een consultatieopstelling Eerst stelt zij iemand voor het college van bestuur op, dan iemand voor de directeur, iemand voor de locatiemanagers, iemand voor haar direct leidinggevende, twee mensen voor de medewerkers, en haar zelf in de functie van adviseur. Het valt de adviseur, die zelf zit toe te kijken op, hoe onsamenhangend het geheel eigenlijk is We testen een aantal posities: Eerste positie: Wat is het effect als de adviseur tegenover de locatiemanagers gaat staan. Dit blijkt veel onrust te geven, representanten voelen zich niet gezien. Tweede positie: wat is het effect als de adviseur bij het college van bestuur gaat staan, zij die beslissen over het geld. Verschillende representanten geven weer dat zij zich nu niet betrokken voelen en vinden dat de adviseur nu van de verkeerde kant komt. Derde positie: de adviseur gaat bij de direct leidinggevend en de directeur staan. Dit is voor deze personen beter, alleen de locatiemanagers verstarren nu in hun houding. De vierde positie die we testen is als de adviseur links naar de locatiemanagers gaat staan, en ik vervolgens aan ieder vraag om de beweging te volgen die hij wil maken. Men gaat min of meer in een halve cirkel staan. De locatiemanagers ontspannen (eindelijk) en erkennen dat het hen niet gaat om het niet willen maar om het niet kunnen. Ze zien niet hoe, het ontbreekt hen aan creativiteit. Doordat de adviseur nu een positie aanneemt (links van de locatiemanagers) die ondersteunend en stimulerend is, is er opening. De adviseur die naar deze opstelling zit te kijken concludeert voor haarzelf dat ze deze groep locatiemanagers niet moet benaderen vanuit de gedachte dat zij niet willen, maar vanuit de gedachte dat zij niet weten hoe. Daar kan de adviseur een rol in spelen. Het blijkt uit de opstelling dat dan de rest ook wel mee gaat.

Een teamleider van een adviesbureau brengt de volgende vraag in: Hoe kan de afdeling sales de beste positie innemen in de organisatie, waarin zij ieder dient. Opstelt worden: het leadsteam, de accountmanagers, de ondersteuning, de adviseurs, de directeur en de organisatie. In de opstelling komt al snel naar voren dat door onduidelijkheid in de positie er een onderhuidse strijd is tussen het leadsteam en de accountmanagers, wie komt eerst. Ook blijkt dat de ondersteuning te weinig als ondersteunend word ervaren, zij leunen teveel op de anderen. Door deze drie in positie te laten wisselen komt er elke keer andere informatie naar boven. De verschillende afdelingen voelen zich afwisselend sterker en minder, afhankelijk van de positie in het geheel. Ik laat de afdelingen een aantal verhelderende en oplossende zinnen naar elkaar uitspreken. Want het blijkt dat eerst de positie van deze drie naar elkaar verheldert moet worden willen zij een ondersteunende functie kunnen vervullen naar de rest van de organisatie Vervolgens vinden we in de opstelling de meest ideale positie welke ook direct effect blijkt de hebben op de rest van de organisatie De teamleider beseft na de opstelling dat zij gesprekken moet gaan voeren om binnen haar team een juiste ordening te krijgen en dat zij daarmee de organisatie ook het meest dient.
___________________________________________________________________
Reacties op een opstellingen die ik heb begeleid:

‘Ik heb Anurag als heel zorgvuldig en sensitief ervaren. Ze is vaardig in het systemisch werken, dit gaf me vertrouwen in haar en de werkvorm. Ze is duidelijk in haar uitleg.'(L.O)

Vanuit sensitief voelen en vanuit jarenlang ervaring met het begeleiden van opstellingen, merkt ze welke bewegingen er gemaakt dienen te worden en welke zinnen geuit, ten einde de balans te herstellen. De oplossingen of oplossingsrichtingen die daaruit komen zijn sterk’ (C.B.)

Anurag has a very hospitable, carerfull and precise way of working, which helped me to gain fundamental insight how to act best in my business consultancy projects.” (Rik, consultant)

Anurag heeft een mooie rustige manier van begeleiden waarbij zij zichtbaar aanwezig is, maar ook ruimte geeft aan de deelnemer voor zijn gevoel en beleving. Anurag communiceert helder over haar manier van werken en de voorwaarden die ze belangrijk vindt. Ze houdt contact met de deelnemers en leeft mee. Ze wekt vertrouwen op, is direct in haar communicatie en durft het proces te laten gebeuren. Tevens komt ze overtuigend over en laat ze zien dat ze inhoudelijk goed onderlegt is. Ze weet waar ze het over weet en voelt aan wat nodig is. (Marijke Spiekhout, trainer, consultant)

‘Ik heb Anurag tijdens een interne training Organisatieopstellingen als heel sterk ervaren. Zij geeft ruimte en laat ondertussen niets liggen. Zij sluit aan en stelt grenzen. Zij heeft mij, beknopt, een helder beeld gegeven van Organisatieopstellingen. Waardevolle dagen!’ (Wim van Hout, senior trainer/adviseur Sales)

‘Een indrukwekkende ervaring in grote verbondenheid. Zorgvuldig, doortastend en respectvol begeleid.’ (Aafke de Vor, senior trainer/adviseur Management en Leidinggeven)

I have experienced her work at close distance. She works respectfully, with a lot of attention for human-detail. The results are both astonishing and practical. ” Top qualities: Great Results , Expert , High Integrity. (Joep de Munnik, trainer/adviseur)

I have exerienced Anurag as a well-educated and expert trainer. She managed to really get to the core of the needed training and showed the right expertise and knowledge to be an effective and inspiring trainer! She has a very unique and challenging approach in her sessions that build up to the best possible results!” Top qualities: Great Results, High Integrity, Creative. (Marina, accountmanager)

Anurag is een gepassioneerde professional met grote expertise op het gebied van Persoonlijke Inspiratie & Effectiviteit. Anurag werkt vanuit rust, met persoonlijke aandacht, in contact en zonder oordeel waardoor ze in staat is om mensen te raken en inzichten te geven. Een mooie en waardevolle ervaring! (Marielle van der Linden, trainer/adviseur).

Deze vorm van werken kan incompany of door middel van een individuele sessie. Neem contact op over de gewenste vorm en inhoud.