Relatietherapie

The best relationship is one in which your love for each other exceeds your need for each other

Relatietherapie

Kan een uitkomst bieden wanneer je je bijvoorbeeld herkent in een van de onderstaande zaken:

– Het lijkt soms alsof we langs elkaar heen praten;

– We worden zo opgeslokt door de dagelijkse bezigheden, waardoor er weinig ruimte en echte aandacht is voor elkaar;

– Ik wil/wij willen meer intimiteit in mijn relatie;

– We geven te weinig complimenten naar elkaar en wel veel kritiek;

– Ik of de ander vindt het lastig om over gevoelens te praten;

– Ik mis/ wij missen momenteel steun of inspiratie bij elkaar;

– De relatie kost momenteel meer energie dan dat het energie geeft;

– Ik heb/wij hebben het idee dat mijn of onze familieachtergrond en persoonlijke geschiedenis van belangrijke invloed zijn op onze relatie en waar we tegenop lopen bij elkaar;

– We zijn erg verschillend en dat geeft vaker communicatiemisverstanden;

– Sinds de kinderen er zijn is de relatie verandert, we hebben nog geen goede balans gevonden.

Emotionally Focused Therapy

Emotionally Focused Therapy is een hele succesvolle (en wetenschappelijk onderzochte) manier om je door een moeilijke periode in een relatie te loodsen.

De basisgedachte is dat jullie zijn vastgelopen in conflicten (of juist van elkaar verwijderd zijn) omdat jullie steeds maar weer op dezelfde negatieve manier op elkaar reageren. Dat tast een heel basaal gevoel van verbondenheid en veiligheid aan. En dat gaat van kwaad tot erger.

Jullie reageren allergisch op bepaalde aspecten van elkaar. Of jullie zonderen je juist af. En hoe langer dit patroon bestaat hoe meer jullie relatie erdoor ‘besmet’ raakt. Uiteindelijk draaien jullie elke keer weer hetzelfde riedeltje af. Jullie zijn moe; moe om nog te ‘strijden’, moe om het anders te doen.
Emotionally Focused Therapy laat je zien wat jij en je partner met elkaar aan het doen zijn en hoe dat voor elkaar voelt.

Jullie reacties op elkaar zijn bijna instinctief. Het gaat zo snel, en ook al wil je het deze keer anders doen en ga je je niet wéér zo op de kast laten jagen – het gebeurt toch. Dat komt omdat de basis emotioneel is.

We gaan die emoties vinden, bespreken en uitdiepen. Met elkaar. Je zult merken dat jij en je partner heel primaire behoeften hebben naar elkaar en dat die heftigheid van reageren (of juist in jezelf keren) alles te maken heeft met bijvoorbeeld angst voor verlating, angst niet de moeite waard te zijn, angst voor kritiek, voor afwijzing.
In de therapie richt ik me op het vergroten van veiligheid en intimiteit en breng via de emoties beweging en verandering.

Drie fases van Emotionally Focused Couple Therapy

Jullie zullen drie fases doorlopen:

  1. Doorbreek de protestpolka: we zorgen dat het niet meer zo uit de hand loopt. Voordat we ook maar iets kunnen doen, zullen we de patronen doorbreken die jullie nu gevangen houden;
  2. Verkennen van jezelf en de ander: we geven verdieping. Nu jullie weer in gesprek kunnen komen, kunnen jullie ook weer kwetsbaar zijn en jezelf en elkaar opnieuw ontdekken;
  3. Plannen maken: en tot elkaar komen.

Blijf niet twijfelen, maar neem contact op voor advies in jullie situatie.

 

In een warme omgeving waarin ik er zonder oordeel er voor jullie ben, begeleid ik jullie. Zodat jullie tot een ander gesprek komen, met volledige aandacht voor elkaar, stappen dichter bij elkaar komen, je helder wordt naar elkaar, je je gevoelens weer een plek kan geven en kan uiten en er weer liefde gaat stromen. Dit doen we door middel van gesprekken, inzichtgevende oefeningen en systemisch werk.

Ook als jullie met elkaar een beslissing willen nemen, staan we voor jullie klaar om jullie daarin te begeleiden, zodat er helderheid word gecreëerd naar elkaar.

Ik heb veel ervaring in het begeleiden van relaties. Bel of mail ons gerust als je verdere informatie wilt.

Enkele reacties naar aanleiding van een relatiebegeleiding:

Je voelt dat ze niet over je oordeelt, het is geen trucje.
Ze is liefdevol, maar dat gaat niet ten koste van haar scherpte.Ze laat zichzelf zien, terwijl ze ook de nodige afstand houdt.
Perfecte mix voor een relatiecoach. (M.K., vrouw)

Met Anurag erbij zag ik ineens de mogelijkheden om belangrijke dingen gewoon rustig en liefdevol te bespreken. Het liefst zou ik haar in een doosje doen en mee naar huis nemen voor als het nodig is. Maar dat kan natuurlijk niet en we hebben nu net geleerd het in de relatie te doen. (E.K., man)

‘Het is best een stap om hulp te zoeken. Ik vond het eigenlijk zelfs onnatuurlijk; je hebt met z’n tweeen een relatie en ineens gaat een derde zich ermee bemoeien.
Maar bij Miraconsult voelde het al snel heel natuurlijk, omdat er veel rust en ruimte is om alles te bespreken. Barrieres en belemmeringen vallen er weg omdat dat wat de therapeut zegt niet als bemoeienis voelt. Eigenlijk bouwt ze bruggen, geeft ze voorzetten en houdt ze een spiegel voor. Ze luistert en doet eventueeloefeningen met je. En jij luistert naar jezelf, naar haar en hoort vooral je partner weer. Het is heel goed dat we relatiebegeleiding hebben gehad. Het leven is druk en gejaagd en de kans dat je langs elkaar heen gaat leven groot. Investeren in elkaar, je relatie en dus ook jezelf is verstandig, maar ook gewoon heel fijn. Iedereen, ook de eventuele kinderen, wordt daar uiteindelijk gelukkiger van.’ (Michele)

“Zeer verfrissend om allerlei onzichtbare en meestal irrelevante obstakels aan het licht te brengen en eens goed te bespreken. De lucht wordt bijna letterlijk geklaard. De kracht van Anurag is dat ze onbevangen en onbevooroordeeld de besproken onderwerpen reflecteert. Met vragen geeft zij lichte sturing, maar overwegend laat ze jezelf en je partner de antwoorden geven. Knap en heel veel dank.” (J., man)

relatietherapie