Familieopstellingen

Many problems are just there because we have never looked at them to figure out what they are

Workshops familieopstellingen en individuele sessies

Hoe vaak word je als mens niet geconfronteerd met het feit dat je niet de dingen doet die je zou willen doen? Of dat je steeds weer die dingen doet die je helemaal niet wilt doen? Het wel of niet vertonen van een bepaald gedrag heeft in veel gevallen te maken met een onbewuste loyaliteit aan je familiesysteem.
Waarschijnlijk weet je wel dat je familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop je in het leven staat. Toch vergeet je dit vaak als je tegen persoonlijke problemen aanloopt en zoek je de oorzaak in jezelf. Wanneer je meerdere pogingen hebt gedaan om te veranderen trek je vaak de conclusie dat je nu eenmaal bent zoals je bent en dat je er mee zal moeten leren leven.

Bij familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem. Mensen blijken in staat iets te kunnen doen met hun belemmerende patronen wanneer zij zich realiseren wat de functie is van het probleem binnen het familiesysteem.
Familieopstellingen geven je de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een uitzonderlijk effectieve manier om rust te vinden in je hoofd en in je hart.

Hoe werkt een familieopstelling?

De vraaginbrenger plaatst – op intuitie – representanten voor zichzelf en voor leden uit zijn familiesysteem in de ruimte. Het is fascinerend te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen en datgene wat er speelt van diegene die zij representeren.
De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen en maakt duidelijk waarom mensen een bepaalde positie in het systeem hebben ingenomen. De begeleider gaat op zoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien in de opstelling.
We geven workshops en individuele sessies in familieopstellingen.
Deelnemers aan de workshop krijgen de mogelijkheid om deze methode te ervaren als vraaginbrenger en/of als representant. Deelnemers die hun familie niet opstellen en alleen toeschouwer of representant zijn, worden vaak diep geraakt door wat zij bij andere deelnemers zien. Ook zij nemen inzichten over hun eigen situatie mee naar huis. Kijk bij data workshops.
Anurag werkt sinds 2001 als begeleider van familieopstellingen. Ze heeft reeds honderden mensen in workshops en individueel begeleid.

Familieopstellingen Amsterdam

Op dit moment begeleid ik alleen individuele opstellingen, deze zijn in praktijk net zo effectief als werken met een groep. Je kan mij mailen voor een individuele afspraak.

In individuele sessies zal ik afwisselende de rol van begeleider en representant op me nemen. We kunnen ook werken met een tafelopstelling, waarbij je poppetjes of steentjes op de tafel plaatst. Maar meestal werk ik met stoelen als representant/plekaanduiding en voel ik en geef ik informatie over de plekken/anderen in het systeem. Deze vorm van werken is net zo effectief dan in een groep.

Veel mensen vinden dit prettiger, omdat ze liever geen andere mensen bij hun thema willen hebben en alle individuele aandacht willen. Het is eenvoudig hier een individuele afspraak met me over te maken, je kunt zo snel je wilt terecht.

Voorbeelden van thema’s die een familieopstelling kunnen vragen:

• regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet,
• schuldgevoelens,
• groot verantwoordelijkheidsgevoel
• depressieve gevoelens,
• relatieproblemen,
• verstoorde familierelaties,
• geen plek hebben binnen je gezin,
• niet gezien voelen,
• verwerken van een scheiding,
• bindingsangst,
• overlijden van een naaste,
• moeilijke beslissingen in het leven,
• negatieve gevoelens ten opzichte van zichzelf,
• lichamelijke klachten zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak,
• omgaan met ernstige ziekte,
• verslavingen,
• onaffe zaken naar moeder of vader of zussen en broers.

familieopstelling

familieopstelling

Reacties deelnemers:

‘De familieopstellingen worden door Anurag zeer geconcentreerd en doelgericht begeleid. Ze blijft constant naast je en weet de leiding te houden, zodat ook de gevoeligheden die naar boven komen ergens toe leiden en je helderheid geven.’ (Sarai B.)

‘Anurag bleek voor mij zeer kundig om mij te begeleiden in mijn familieopstelling; zij heeft op zeer professionele wijze, met rust, respect, aandacht en warmte, bij mij voor inzicht, overzicht en opruiming gezorgd. Voor alles is een tijd, op tijd.’ (Kees).

‘Ik heb Anurag als heel zorgvuldig en sensitief ervaren. Ze is vaardig in het systemisch werken, dit gaf me vertrouwen in haar en de werkvorm. Ze is duidelijk in haar uitleg.'(Louis O)

‘Ik vind het knap begeleid, die opstelling. Je wist tussen al die heftige krachten het evenwicht te bewaren en zo heel rustig en zorgvuldig te duiden wat de dynamiek was’ (Annemiek Veld).

‘Anurag weet vanuit het lege midden te werken, waardoor ze zeer sensitief is op wat er speelt in het familiesysteem. Ze kan vandaaruit de opstelling zijn eigen werking te laten doen, zonder bijsturing. Ze volgt wat nodig is voor het systeem.En de oplossingen zijn erg treffend (Alex Krijger).

‘Je merkt gewoon dat Anurag een ervaren begeleider is van opstellingen. Ze is sensitief, stevig, ze weet welke bewegingen er gemaakt dienen te worden en welke zinnen geuit, ten einde de balans te herstellen. De oplossingen of oplossingsrichtingen die daaruit komen zijn heel treffend’ (Cindy B.)

Ik had mijn broer al 9 jaar niet gezien, nog geen week na de opstelling van mijn familie kwam ik hem tegen.Heel vreemd. Ik denk dat ik nu zover ben weer contact te zoeken, ook met mijn andere broer’ (Eva L.).